Mahina ʻŌlelo Hawaiʻi - Piki Hayward

Piki Hayward

Kumu Mākau’ōlelo Papa 7-12 ma Ke Kula ‘O ‘Ehunuikaimalino 

Keāhole, Kalaoa, Moku o Keawe/Hawai’i Mokupuni 

Ho’omaka mua akula au i ke a’o ma ka Pūnana Leo ‘o Hilo ma kona wā ma Kino’ole no kekahi mau makahiki pōkole. A laila, lilo akula i kumu Mākaukino ma Nāwahī no nā Papa Mālaa’o a i ka Papa Alaka’i. Ma ka makahiki 2003, ne’e akula i Kona a lilo i kumu Mākau’ōlelo Hawai’i no nā papa 7-12 a hiki i kēia manawa.

 

I first began teaching at Pūnana Leo ʻo Hilo for a few short years when it was on Kino'ole Street. Then, I became a physical education teacher in Nāwahī for the kindergarten classes to the seniors. In 2003, I moved to Kona and became a Hawaiian language teacher for grades 7-12, as I remain until today.

  


‘Auamo ihola au i kēia kuleana kumu ma muli o ka’u i ‘ike maka ai ia’u he haumāna ma ka lumi papa mai ka’u mau kumu kulanui mai. Ahuwale nō ke aloha ‘ōlelo ‘ana a me ka mo’omeheu ‘ana o lākou ma nā ‘ano a pau i kēlā lā kēia lā. A laila, komo maila ka mana’o i loko o’u aia nō a puka au me ka palapala me ia ‘ike Hawai’i, he lālā au no ku’u kumu a he pono ke a’o aku i kō ke ō ‘ana o ia mau ‘ike. Ma kēia kumu ‘ana aku, makemake pū au e maika’i ka’u mau lālā (haumāna ho’i) ma ke a’o ‘ia mai a lilo lākou ‘o lākou he kumu ma hope mai me ke a’o pū aku i nā hanauna i ia ‘ike ho’okahi nō. ‘O ia ke kumu a’u i ‘auamo ai i kēia kuleana kumu.

 

I took this responsibility as a teacher because of what I saw myself as a student in the classroom from my university teachers. The love of their language and culture in all aspects was readily apparent every day. Then, I realized that if I graduated with a certificate in Hawaiian Studies, I am a branch of my teacher and I should share what I learned so it would carry on. In teaching, I also want my branches (students) to be good so that they will become teachers and impart to future generations this same knowledge. That's why I took this on responsibility.

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered
Newsletter